Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. "Płodowy Zespół Alkoholowy – od diag...

StartUczelniaKalendarium wydarzeńKonferencja Naukowo-Szkolen...

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. "Płodowy Zespół Alkoholowy – od diagnozy do terapii"

Adresatami konferencji są: lekarze, pielęgniarki, położne, psycholodzy, fizjoterapeuci, mieszkańcy Gdańska, specjaliści pracujący gdańskich placówkach oraz studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Wydziału Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Szczegóły wydarzenia na stronie www.fasd.raclawicka.gda.pl.

Czas i miejsce:

16.11.2018

8:30-15:30

Sala im. prof. Olgierda Narkiewicza, Atheneum Gedanense Novum (al. Zwycięstwa 41/42)