Dyplomatorium Oddziału Stomatologicznego

StartUczelniaKalendarium wydarzeńDyplomatorium Oddziału Stom...

Dyplomatorium Oddziału Stomatologicznego

Dziewięćdziesięciu absolwentów Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego kierunku lekarsko-dentystycznego (rocznik 2013-2018) oraz kierunku techniki dentystyczne (rocznik 2015-2018) odbierze swoje dyplomy.

Czas i miejsce:

9.11.2018

12

Auditorium Primum im. Olgierda Narkiewicza (Atheneum Gedanense Novum)