„Powietrze, a zdrowie – czas na debatę, czas na decyzje” – konferencja

StartUczelniaKalendarium wydarzeń„Powietrze, a zdrowie – cza...

„Powietrze, a zdrowie – czas na debatę, czas na decyzje” – konferencja

Celem konferencji jest zebranie opinii do projektu krajowego raportu na temat zasadności i możliwości stopniowego ograniczania wykorzystania technologii diesla w transporcie. Kwestia słabej jakości powietrza w Polsce staje się coraz lepiej poznanym źródłem zagrożenia dla zdrowia publicznego. Wciąż jednak wiedza o przyczynach, skutkach i możliwych sposobach rozwiązywania problemu jest niewystarczająca. Jednym z niedocenianych w Polsce tematów jest udział technologii diesla w ogólnej skali emitowanych zanieczyszczeń. Skuteczna poprawa sytuacji wymaga zaangażowania władz i społeczności lokalnych, dlatego zapraszamy do aktywnego udziału w projekcie.

Niezależnie od decyzji udziału w konferencji zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Państwa dotychczasowego działania w powyższej kwestii. Ankieta, którą do tej pory wypełniło już kilkadziesiąt samorządów, ma zilustrować poziom zaangażowania społeczności i władz lokalnych w rozwiązywanie tego problemu.

Link do ankiety online: www.interankiety.pl/i/pMz87QLO

Czas i miejsce:

19.09.2018

11:30-15:30

Sheraton Sopot Hotel, ul. Powstańców Warszawy 10