Praca naukowców GUMed w "Scientific Reports"

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2017/2018Praca naukowców GUMed w "Sc...

Praca naukowców GUMed w "Scientific Reports"

16.08.2018

logo_mini.jpg

W “Scientific Reports”, renomowanym czasopiśmie należącym do Nature Publishing Group, ukazała się praca “Cancer stem cells as targets for DC-based immunotherapy of colorectal cancer”, która prezentuje wyniki badań prowadzonych przez naukowców GUMed. Projekt został w całości zaplanowany i wykonany przez dr Magdalenę Szaryńską oraz mgr inż. Agatę Olejniczak z Zakładu Histologii przy współpracy z chirurgami z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej GUMed.

Projekt, którego ukoronowaniem był poniższy artykuł dotyczył analizy potencjalnej przydatności komórek dendrytycznych (DC) do immunoterapii pacjentów z rakiem jelita grubego. Badania były nowatorskie ze względu na to, że koncentrowały się na terapii celującej w nowotworowe komórki macierzyste (NKM), które, jak postuluje się w literaturze fachowej od wielu lat, są odpowiedzialne za patogenezę choroby nowotworowej oraz rozwój przerzutów i remisję. Ta populacja komórek stanowi również największy problem konwencjonalnej terapii, ponieważ rutynowo stosowane środki eliminują tylko dojrzałe i proliferujące komórki nowotworowe, podczas gdy nowotworowe komórki macierzyste pozostają niewrażliwe.

Wyniki przedstawione w artykule pokazują, że właściwości NKM mają kluczowe znaczenie dla powodzenia terapii z użyciem komórek DC. Do testów użyto NKM z fragmentów guzów pobranych od pacjentów z rakiem jelita grubego oraz komórek linii tego typu nowotworu hodowanych w formie kolonosfer. Przeprowadzone różnorodne analizy funkcji komórek DC modyfikowanych przy użyciu lizatu NKM lub nadsączu z ich hodowli pokazały, że proporcja komórek NKM o specyficznym fenotypie zmniejszała właściwości antynowotworowe komórek DC w warunkach in vitro. Dodatkowo, użycie lipopolisacharydu znacznie zwiększało wydajność całej procedury. To sugeruje, że rutynowe użycie tego fragmentu ściany komórek bakteryjnych powszechnie występujących w jelicie grubym może stanowić dodatkowy bezpieczny element przygotowywanie komórek immunokompetentnych do immunoterapii raka jelita grubego. Na podstawie otrzymanych wyników, można było wysnuć wniosek, że właściwości komórek dendrytycznych bezpośrednio zależą od właściwości NKM, które są związane ze stopniem zaawansowania choroby nowotworowej.

Praca została wykonana dzięki grantowi Narodowego Centrum Nauki: N N402 684040 oraz finansowaniu projektów Młodych Naukowców MN 01-0232/08/280.