Przedstawiciele GUMed na English Summer Camp 2018

Przedstawiciele GUMed na English Summer Camp 2018

7.08.2018

Kolejna edycja obozu English Summer Camp odbyła się od 23 lipca do 5 sierpnia br. w Szarlocie koło Kościerzyny. Jego głównym celem jest wspieranie dzieci z domów dziecka, rodzin zastępczych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji. Organizatorem wydarzenia, które odbyło się pod patronatem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego był Project Management Institute, Oddział Gdańsk. W trakcie kolonii, przy organizacji której aktywnie pomagali pracownicy Uczelni, uczestnicy rozwijają swoje umiejętności, uczą się współpracy oraz wspólnego rozwiązywania problemów.

Przygotowanie obozu miało charakter pracy projektowej. Osobą odpowiedzialną za realizację projektu i koordynację pracy poszczególnych zespołów jest Project Manager, którym w tym roku została Katarzyna Sempołowicz-Lipska z Sekcji Informacji i Promocji. W tej odpowiedzialnej i wymagającej pracy asystował jej dr Damian Szczesny (TAZD-CBU), będący również koordynatorem Zespołu ds. Komunikacji i Marketingu. W organizację obozu zaangażowała się także Marta Kordalewska z Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki oraz Ewa Orłowska, absolwentka Wydziału Farmaceutycznego GUMed.

W trakcie obozu odbywały się różnorodne warsztaty. Jednym z nich były zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przeprowadzone przez lek. Aleksandrę Kuliś z SKN Medycyny Ratunkowej GUMed, którego opiekunem jest dr Ewa Raniszewska. Pracując z fantomami dzieci uczyły się między innymi postępowania w przypadku utraty przytomności u dorosłych i dzieci, zakrztuszenia czy utonięcia. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również prezentacja AED, czyli dostępnego w miejscach publicznych defibrylatora. Pozytywnym zaskoczeniem było to, że nawet najmłodsi uczestnicy często znali podstawy pierwszej pomocy.

Dwutygodniowy obóz English Summer Camp dał uczestnikom wiele radości oraz pożytecznych doświadczeń. Dla organizatorów z kolei była to doskonała okazja do rozwinięcia umiejętności związanych z pracą nad projektami.