O komórkach macierzystych w Scientific Reports

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2017/2018O komórkach macierzystych w...

O komórkach macierzystych w Scientific Reports

30.07.2018

logo_mini.jpg

W czasopiśmie “Scientific Reports” należącym do grupy Nature Publishing Group ukazała się właśnie publikacja naukowców z GUMed pt. "Immunophenotyping and transcriptional profiling of in vitro cultured human adipose tissue derived stem cells". Praca powstała pod kierunkiem dr. hab. Michała Pikuły z Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej Zakładu Embriologii oraz dr. hab. Arkadiusza Piotrowskiego, prof. nadzw. GUMed z Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej (autorzy korespondencyjni). Przedstawia ona obszerną ocenę fenotypu oraz profilu molekularnego hodowanych in vitro komórek macierzystych tkanki tłuszczowej. Wyniki zawarte w publikacji mogą być praktycznymi wskazówkami dla wielu ośrodków zajmujących się badaniami podstawowymi i klinicznymi komórek macierzystych tkanki tłuszczowej.

Komórki macierzyste tkanki tłuszczowej stanowią niezwykle obiecujący materiał dla inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej. Posiadają one m.in. zdolność do przekształcania się w inne rodzaje komórek, mają działanie immunoregulacyjne, a także są ważnym modelem do badania nowych leków.

Praca została sfinansowana ze środków NCBiR programu STRATEGMEDI i zrealizowana w ramach wielośrodkowego konsorcjum naukowego Regennova (GUMed, UG, PG oraz IBD PAN) przy współpracy z ośrodkami zagranicznymi Heflin Center for Genomic Sciences, University of Alabama at Birmingham oraz GMI Genomics Centre, Genomics Medicine Ireland.