III Kongres Bionauki Polskiej i 51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemic...

StartUczelniaKalendarium wydarzeńIII Kongres Bionauki Polski...

III Kongres Bionauki Polskiej i 51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (BIO2018)

III Kongres Bionauki Polskiej (The 3rd Congress of Polish Biosciences “BIO2018 – Through interdisciplinary approach into new solutions”) jest organizowany pod auspicjami polskich towarzystw naukowych skupiających biochemików, biologów molekularnych i komórkowych oraz bioinformatyków.

Tematyka Kongresu obejmuje problemy z dziedziny szeroko pojętej biochemii, nauk o życiu wykorzystujących podejście molekularne, w tym w aspekcie: medycznym, biologii molekularnej, biologii i biochemii roślin oraz biotechnologii i bioinformatyki.

Naukami stosowanymi powiązanymi z tą tematyką będą: szeroko pojęta medycyna, farmacja, biotechnologia medyczna, biotechnologia roślin oraz biotechnologia przemysłowa i nauki środowiskowe.

W ramach Kongresu BIO2018, pomiędzy kilkudziesięcioma wykładami zaproszonymi, około dwustu doniesieniami ustnymi oraz posterowymi, wygłoszonych będzie 8 wykładów plenarnych (keynote lecture) przez wybitnych uczonych polskich i zagranicznych:

  • Robin Fahraeus (Paryż, Francja i MAB Gdańsk) – “The implications of alternative sources of antigens for the major histocompatibilty pathways”
  • Ted Hupp (Edynburg, Szkocja i MAB Gdańsk) – “Interferon responsive genes that link adaptive and innate immunity”
  • Marek Figlerowicz (Poznań) – “Genomics in uncovering our history”
  • Naranayan Veeraraghavan (San Diego, USA) – “Clinical utility of Rapid Whole Genome Sequencing in pediatric critical care”
  • Peter Mackenzie (Bedford, Australia) – “The UDP glycosyltransferase superfamily: its role in signal transduction termination and protection against chemical toxicity”
  • Bożena Kamińska-Kaczmarek (Warszawa) – “Immune microenvironment of glioma”
  • Magdalena Król (Warszawa) – “Trojan horse” in cancer treatment”
  • Agnieszka Chacińska (Warszawa)- “Cellular stress management”.

Czas i miejsce:

18-21.09.2018

9-16

Wydział Nauk Społecznych UG