5th International Annual Meeting on History of Pathology and Medicine

StartUczelniaKalendarium wydarzeń5th International Annual Me...

5th International Annual Meeting on History of Pathology and Medicine

Konferencja jest piątym z kolei spotkaniem grupy roboczej Historii patologii przy Europejskim Towarzystwie Patologicznym. Odbywają się one co roku w innym mieście Europy. W tym roku organizatorami są: Gdański Uniwersytet Medyczny, Europejskie Towarzystwo Patologiczne (European Society of Pathology), Polskie Towarzystwo Patologów i Stowarzyszenie Neuropatologów Polskich. Szczegółowe informacje i program na stronie konferencji www.wghp-esp-gdansk2018.eu.

Czas i miejsce:

29-30.06.2018

9:00-16:30

Atheneum Gedanense Novum, Audytorium im. prof. Narkiewicza