Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej

StartUczelniaKalendarium wydarzeńDzień z Narodową Agencją Wy...

Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej

Działalność i programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), mobilność naukowców, międzynarodowa wymiana studentów i doktorantów, bilateralna współpraca i partnerstwo akademickie – to główne tematy Dnia z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej w Gdańsku, który odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim. Organizatorami są trzy pomorskie uczelnie Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska oraz Gdański Uniwersytet Medyczny.

Otwarcie spotkania z udziałem przedstawicieli NAWA, władz Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego rozpocznie się o godz. 11.00. Sesje i prezentacje – w godz. 11.30-14.45.

Wzmocnienie potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego za granicą to jedno z głównych wyzwań, przed którymi stoją dziś polskie uczelnie. Odpowiedzią na te potrzeby było powołanie Narodowej Agencja Wymiany Akademickiej, która rozpoczęła działalność 1 października 2017 roku. Główne cele NAWA to wspieranie doskonałości naukowej, umiędzynarodowienie polskich uczelni i instytucji naukowych, promocja Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz promocja języka polskiego i kultury za granicą.

Dla uczestników Dnia z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej na Uniwersytecie Gdańskim przygotowano prezentacje i spotkania na temat działalności i programów NAWA, mobilności naukowców, międzynarodowej wymiany studentów i doktorantów, programów stypendialnych, uznawalności wykształcenia, współpracy międzynarodowej, akademickim partnerstwie bilateralnym oraz programach promujących akademicką wymianę studentów i naukowców.

Program i rejestracja uczestników: ug.edu.pl

Rejestracja trwa do 9 czerwca. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Czas i miejsce:

14.06.2018

11-15

Wydział Biologii UG