Wydział Farmaceutyczny z OML z kategorią A+

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2017/2018Wydział Farmaceutyczny z OM...

Wydział Farmaceutyczny z OML z kategorią A+

1.06.2018

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed otrzymał decyzją MNiSW z 19 maja 2018 r. kategorię A+. To wynik odwołania złożonego przez dziekana WF prof. Michała Markuszewskiego dotyczącego przyznanej poprzednio kategorii naukowej.

Decyzja jest efektem dodatkowej oceny eksperckiej przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, który uwzględnił argumenty świadczące o wysokiej jakości działalności naukowo-badawczej i rozwojowej Wydziału.

GUMed ma aktualnie dwa wydziały w kategorii A+ i dwa wydziały w kategorii A.

Jak dojechać?

Zobacz kampus