GUMed pierwszą uczelnią medyczną w Polsce

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2017/2018GUMed pierwszą uczelnią med...

GUMed pierwszą uczelnią medyczną w Polsce

29.05.2018

Prof. Marcin Gruchała - Rektor GUMed oraz dr Joanna Śliwińska - Rzecznik Prasowy
Prof. Marcin Gruchała - Rektor GUMed oraz dr Joanna Śliwińska - Rzecznik Prasowy

Gdański Uniwersytet Medyczny zajął 7 miejsce wśród uczelni akademickich w Rankingu Uczelni Wyższych 2018 Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. To o oczko wyżej niż w ubiegłym roku. Wśród uczelni medycznych GUMed uplasował się na 1 miejscu, razem z Collegium Medicum UJ.

– Niezmiernie cieszy tak wysoka pozycja naszej Uczelni w rankingu – mówi prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. – Pamiętajmy jednak, że to sukces całej społeczności akademickiej, bo to ludzie są największą wartością Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ich fachowa wiedza, bogate doświadczenie, umiejętności i motywacja to najcenniejszy kapitał, jaki mamy. Nasi pracownicy, studenci, doktoranci, naukowcy i nauczyciele akademiccy odnoszą liczne sukcesy na rozmaitych polach – naukowych, wdrożeniowych, dydaktycznych i organizacyjnych, budując w kraju i poza jego granicami silną pozycję Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

GUMed dobrze wypadł również w zestawieniu ocenianych kryteriów. Znalazł się na 2 miejscu pod względem publikacji i efektywności naukowej, liczonej m.in. liczbą cytowań. Potwierdzeniem tej wysokiej pozycji w rozpoznawalnej międzynarodowo działalności naukowej jest przyznana w 2017 r. nagroda ELSEVIER Research Impact Leaders Award. Uczelnia została liderem publikacji w obszarze nauk o zdrowiu i medycznych, co znaczy, że publikacje pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego są jednymi z najczęściej cytowanych w prestiżowych czasopismach naukowych.

- GUMed jest ważnym ośrodkiem badawczym na mapie kraju i świata, w którym tworzy się wartościowe publikacje na najwyższym poziomie – mówi rektor Gruchała. – Wysoka pozycja GUMed w rozpoznawalnej międzynarodowo działalności naukowej (mierzona liczbą cytowań i publikacji), skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność naukowo-badawczą oraz znacząca pozycja kadry w środowisku naukowym w Polsce i na świecie to kryteria stanowiące o sukcesie stale rozwijającej się działalności naukowo-badawczej Uczelni.

W podziale na kierunki nauczania GUMed plasuje się również w ścisłej czołówce, zajmując 3 miejsce na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, a 4 na farmacji i lekarsko-dentystycznym.

Od wielu lat Gdański Uniwersytet Medyczny konsekwentnie realizuje strategię rozwoju Uczelni w zakresie działalności naukowej i innowacyjnej. Głównym sukcesem i potwierdzeniem wiodącej roli GUMed w zakresie działalności naukowo-badawczej jest wysoka pozycja w rankingu kategoryzacji poszczególnych wydziałów w zewnętrznej ocenie parametrycznej. Gdański Uniwersytet Medyczny pochwalić się prestiżową kategorią A+ Wydziału Farmaceutycznego z OML i Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz wysoką kategorią A pozostałych wydziałów – Wydziału Lekarskiego oraz Wydział Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT.