Dyplomatorium absolwentów kierunku farmacja

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2017/2018Dyplomatorium absolwentów k...

Dyplomatorium absolwentów kierunku farmacja

16.05.2018

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom kierunku farmacja rocznika 2012-2018 odbyło się 11 maja 2018 r. w Auditorium Maximum Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. W uroczystości, której przewodniczył dziekan WF z OML prof. Michał Markuszewski uczestniczyli: rektor prof. Marcin Gruchała, prodziekani: dr hab. Arkadiusz Piotrowski, prof. nadzw., dr hab. Bartosz Wielgomas, dr hab. Anita Kornicka i dr hab. Maciej Jankowski, prof. nadzw., członkowie Rady Wydziału, zaproszeni goście oraz rodziny absolwentów.

Po przemówieniach Rektora i Dziekana 88 absolwentów złożyło przyrzeczenie i odebrało dyplomy. Wyróżniającym się absolwentom wręczono listy gratulacyjne i nagrody książkowe ufundowane przez Gdańską Okręgową Izbę Aptekarską. Za wyniki w nauce nagrodzono: Adriannę Skwirę – laureatkę nagrody Primus Inter Pares, Małgorzatę Buczkowską, Agnieszkę Weryk, Ewelinę Tamowską i Aleksandrę Sych. Za działalność na rzecz społeczności akademickiej wyróżniona została Katarzyna Łukasz. Ponadto Adrianna Skwira odebrała z rąk dziekana prof. Michał Markuszewskiego i prezesa GOIA dr. Pawła Chrzana nagrodę im. prof. Stanisława Janickiego.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej Prac Magisterskich dr hab. Anita Kornicka i prezes Oddziału Gdańskiego PTFarm prof. Piotr Kowalski wręczyli dyplomy i nagrody laureatom tegorocznego konkursu. Otrzymały je:

I miejsce – mgr farm. Anna Stefaniak za pracę pt. Zastosowanie metabolomiki w poszukiwaniu mechanizmu powstawania zespołu policystycznych jajników – promotor prof. dr hab. Michał Markuszewski;

II miejsce – mgr farm. Katarzyna Łukasz za pracę pt. Otrzymywanie mikrosfer lipidowych suszonych sublimacyjnie i ich redyspersja – promotor prof. Małgorzata Sznitowska;

III miejsce – mgr farm. Anna Urban za pracę pt. Struktury supramolekularne przy udziale kwasu cyjanurowego – promotor prof. dr hab. Franciszek Sączewski.

Za działalność naukową i społeczną związaną z funkcjonowaniem w Kole Naukowym Prawa Farmaceutycznego wyróżniona została Natalia Susłowska. Nagrodę wręczyła dr hab. Agnieszka Zimmermann, kierownik Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego WNoZ.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: mgr farm. Janina Mańko – wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów GUMed, dr Paweł Chrzan – prezes GOIA oraz dr Wojciech Kuźmierkiewicz – prezes zarządu Naukowej Fundacji Polpharma.

Na zakończenie uroczystości w imieniu absolwentów głos zabrała mgr farm. Katarzyna Łukasz oraz starościna V roku farmacji – Anita Będźkowska, która w imieniu wszystkich studentów Wydziału pożegnała tegorocznych absolwentów.

Jak dojechać?

Zobacz kampus