V Konferencja Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej

V Konferencja Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej

23.04.2018

Prof. Katarzyna Emerich oraz dr hab. Paweł Plakwicz wraz z Zespołem Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego
Prof. Katarzyna Emerich oraz dr hab. Paweł Plakwicz wraz z Zespołem Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego

V Konferencja Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (PASD) współorganizowana przez Katedrę i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego GUMed w tym roku skupiła uczestników wokół tematu „Urazy zębów i ich następstwa wyzwaniem dla dentysty”. Konferencja odbyła się w Warszawie w dniach 13-14 kwietnia br. W spotkaniu udział wzięło 310 uczestników.

Podczas tegorocznej konferencji PASD uczestnicy mieli okazje wysłuchać wystąpień światowych i polskich ekspertów. Pierwszy dzień obfitował w wiele ciekawych wykładów prezentowanych przez m.in.: prof. Anne O’Conell (Dublin, Irlandia), prof. Lirana Levina (Edmonton, Kanada), prof. Katarzynę Emerich (Gdańsk, Polska), prof. Larsa Andessona (Malmo, Szwecja), dr. Richarda Steffena (Zurich, Szwajcaria) oraz dr. Michała Sobczaka (Warszawa, Polska). Wszystkie prezentacje omawiały szereg przypadków klinicznych.

Drugi dzień rozpoczęła dr Cecilia Bourguignon (Paryż, Francja) prezentując kliniczne oraz naukowe aspekty procesu resorpcji korzeni zębów obserwowanego po urazach. Dr Georgios Tsilingaridis (Sztokholm, Szwecja) zaprezentował problematykę leczenia intruzji oraz zwichnięć zębów, a dr hab. Paweł Plakwicz (Warszawa, Polska) omówił zawiłości i dylematy, z którymi spotyka się podczas zabiegów autotransplantacji zębów. Na zakończenie Dr Leszek Sawicki przedstawił praktyczne sposoby dotyczące radzenia sobie z różnymi sytuacjami spotykanymi podczas leczenia urazów zębów.

Dwudniowa konferencja Akademii kolejny raz okazała się sukcesem zarówno organizacyjnym, jak i merytorycznym. Przyszłoroczne spotkanie PASD odbędzie się w Trójmieście.