Zmarł prof. Zdzisław Wajda

Zmarł prof. Zdzisław Wajda

18.04.2018

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 16 kwietnia br. zmarł

prof. Zdzisław Wajda

pionier endoskopii zabiegowej oraz technik małoinwazyjnych w chirurgii w Polsce, profesor zwyczajny, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologii i Endokrynologii AMG w latach 1972-1999, prorektor ds. klinicznych AMG, rektor AMG w latach 1993-1999. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1974), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1979), Odznaką Honorową „Za wzorową pracę w służbie zdrowia” (1984), Medalem „Zasłużonemu AMG” (1987), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1989), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001).

Msza św. żałobna odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. o godz. 12.30 w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Gdyni (ul. Armii Krajowej 26). Uroczystości pogrzebowe odbędą się tego samego dnia na Cmentarzu Witomińskim o godzinie 14:00 (godz. 14.00 – wystawienie w kaplicy, godz. 14:30 – wyprowadzenie do grobu).


prof. Zdzisław Wajda
prof. Zdzisław Wajda

Zdzisław Marian Wajda dyplom lekarza w Akademii Medycznej w Gdańsku uzyskał w 1952 roku. W 1957 roku uzyskał specjalizację pierwszego stopnia, a w 1960 roku drugiego stopnia z zakresu chirurgii. W 1964 roku otrzymał stopień naukowy doktora medycyny na podstawie pracy pt. “Doświadczalna ocena wpływu podwiązania tętnicy wątrobowej właściwej w doświadczalnej marskości”, w 1971 roku – doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. “Zapobieganie i leczenie nieszczelności kikuta dwunastnicy po wycięciu żołądka”. W 1978 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1989 roku został profesorem zwyczajnym. W latach 1984-87 był prorektorem ds. klinicznych, a od 1993 roku przez dwie kadencje pełnił funkcję rektora Akademii Medycznej w Gdańsku. Przez wiele lat był konsultantem wojewódzkim ds. chirurgii ogólnej. Członek wielu międzynarodowych towarzystw naukowych oraz członek honorowy Towarzystwa Chirurgów Polskich. Autorytet w zakresie badań nad chirurgicznym leczeniem chorób trzustki oraz innych gruczołów wydzielania wewnętrznego. Autor 520 doniesień naukowych, promotor 10 doktoratów, opiekun trzech habilitacji i 45 specjalizacji z chirurgii ogólnej.