SciVal Forums Polska – inauguracja w Gdańsku

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2017/2018SciVal Forums Polska – inau...

SciVal Forums Polska – inauguracja w Gdańsku

12.04.2018

Za nami Forum SciVal, czyli pierwsze z serii spotkań środowiskowych, którego celem jest zgromadzenie szeroko pojętego środowiska naukowego zainteresowanego oceną i zarządzaniem badaniami naukowymi na poziomie krajowym i instytucjonalnym. GUMed był gospodarzem spotkania, które odbyło się 10 kwietnia br. w Centrum Medycyny Inwazyjnej. Przedsięwzięcie zorganizowane jest wspólnie przez Elsevier i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

SciVal oferuje szybki i łatwy dostęp do wyników badań z ponad 8500 instytucji badawczych z 220 krajów na całym świecie. Dzięki niemu można analizować i wizualizować wyniki badań, porównywać instytucje badawcze czy identyfikować możliwości współpracy oraz analizy trendów w badaniach.

Obecnie rankingi są istotnym elementem krajobrazu nauki. Korzystają one również z danych pochodzących z baz Scopus i SciVal. Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie wykorzystaniem wskaźników bibliometrycznych w zarządzaniu karierą i dorobkiem naukowym zaprezentowane zostały najczęściej stosowane praktyki oraz pokazano jak widziane są publikacje przez innych użytkowników najpopularniejszych baz.

Spotkanie otworzyli prof. Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia GUMed oraz Tomasz Psonka z Elsevier. Następnie prof. Tomasz Bączek, prorektor ds. nauki przedstawił perspektywy rozwoju naukowego uczelni medycznej w oparciu o wiedzę uzyskiwaną z rankingów i analiz bibliometrycznych. Kolejne wystąpienia dotyczyły m.in. rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, roli cytowań i publikacji w globalnych zestawieniach oraz wskaźników bibliometrycznych mających wpływ na rozpoznawalność uczelni.

W tym miejscu warto przypomnieć, że GUMed został laureatem nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders Award 2017 w obszarze nauk o zdrowiu i medycznych. Kapituła Nagrody brała pod uwagę wzrost liczby publikacji w uznanych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dziedzinie.

Kolejne spotkania w ramach SciVal Forums Polska odbędą się we Wrocławiu, Krakowie, Lublinie oraz Warszawie. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie elsevier.com oraz perspektywy.pl.