Znamy wykonawcę Budynku A Centrum Medycyny Nieinwazyjnej

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2017/2018Znamy wykonawcę Budynku A C...

Znamy wykonawcę Budynku A Centrum Medycyny Nieinwazyjnej

19.03.2018

IMG_0253.JPG

Rektor GUMed prof. Marcin Gruchała, kanclerz Marek Langowski i kwestor Jarosław Woźniak podpisali 16 marca br. umowę z firmą ERBUD S.A. na wykonanie w charakterze generalnego wykonawcy robót budowlanych wraz z dostawą sprzętu medycznego. Ze strony ERBUD S.A umowę podpisali pełnomocnicy Zbigniew Wojnowski oraz Wojciech Stasieczka.

Kompleksowa realizacja wykonawstwa dotyczyć będzie Budynku A wchodzącego w skład Centrum Medycyny Nieinwazyjnej razem z budową łącznika naziemnego do Centrum Medycyny Inwazyjnej. W skład prac wchodzi również budowa infrastruktury technicznej, sieci, przyłącz, zagospodarowanie terenu oraz roboty rozbiórkowe. Umowa została podpisana w rezultacie wyboru oferty w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego.

Termin realizacji umowy ustalono na 25 miesięcy od momentu przekazania placu budowy, tj. od września br. Powierzchnia całkowita Budynku to 31 717 m kw. W obiekcie znajdą się następujące jednostki:

 • Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych,
 • Dział Obrazowania – Katedra Radiologii,
 • Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych,
 • Oddziału Dializy Otrzewnowej i Hemodializy,
 • Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej,
 • Klinika Geriatrii,
 • Kliniczne Centrum Kardiologii,
 • Oddział Intensywnej Terapii,
 • Klinika Neurologii,
 • Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych,
 • Administracja Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczałtowe i wynosi netto łącznie 152 457 714,96 zł, w tym:

 • 150 610 109,35 (+ 23% VAT) z tytułu zrealizowania robót budowlanych i obowiązków dodatkowych,
 • 1 847 605,61 (+ 8% VAT) z tytułu zrealizowania dostaw.