Projekt zalążkowy BSR-DocTrainHealth z Katedrą Pielęgniarstwa

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2017/2018Projekt zalążkowy BSR-DocTr...

Projekt zalążkowy BSR-DocTrainHealth z Katedrą Pielęgniarstwa

19.02.2018

EUSBSR.png.jpg

Katedra Pielęgniarstwa bierze udział w projekcie zalążkowym (ang. Seed Money) „Baltic Sea Region Network in Doctoral Training in Nursing/Health Sciences (BSR-DocTrainHealth)” ukierunkowanym na przygotowanie dużego projektu współpracy transgranicznej, którego celem będzie ujednolicenie kształcenia doktorantów w zakresie nauk o zdrowiu w regionie Morza Bałtyckiego. Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego.

Kształcenie w zakresie pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu w regionie Morza Bałtyckiego odznacza się dużymi nierównościami. Istniejące programy różnią się pod względem warunków wstępnych, programów nauczania i standardów oceny. Kilka krajów w regionie Morza Bałtyckiego w ogóle nie oferuje programów studiów doktoranckich w tych dziedzinach.

Naukowcy z doktoratem są ważnymi zasobami w promowaniu innowacyjnych i kompetentnych naukowo badań w dziedzinie opieki zdrowotnej. Studia doktoranckie zapewniają wiedzę i umiejętności w zakresie indywidualnej opieki i medycyny opartej na dowodach. Edukacja na tym szczeblu powinna przygotowywać pielęgniarki i innych pracowników służby zdrowia do pełnienia wiodącej roli w środowisku akademickim i klinicznym. Dostępność studiów doktoranckich w pielęgniarstwie i naukach o zdrowiu przyczyniłaby się więc do rozwoju karier zawodowych oraz zmotywowałaby więcej osób do wybrania i rozwijania się w zawodzie pielęgniarki. Należy także pamiętać, iż brak dobrze wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej jest dużym problemem w wielu krajach nadbałtyckich, w tym w Polsce.

Projekt ma na celu ujednolicenie kształcenia doktoranckiego w dziedzinie nauk o zdrowiu i zaoferowanie doktorantom budowanych systematycznie, ambitnych naukowo i multidyscyplinarnych studiów, wykorzystujących współpracę w regionie Morza Bałtyckiego.

Celem trzyetapowego projektu zalążkowego jest przygotowanie głównego projektu współpracy transgranicznej. Po pierwsze, przeanalizowana zostanie aktualna sytuacja i różnice w zakresie kształcenia doktoranckiego w dziedzinie pielęgniarstwa/nauk o zdrowiu na uczestniczących uniwersytetach. Na podstawie tych informacji zostanie przygotowany szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy i plan pracy. Ponadto, w trzecim etapie przeanalizowane zostaną źródła finansowania dla przedsięwzięcia oraz zostanie przygotowany wniosek o finansowanie dla głównego projektu.

Partnerzy projektu:

  • Uniwersytet w Turku (Partner wiodący),
  • Instytut Karolinska,
  • Uniwersytet Południowej Danii,
  • University College Lillebaelt,
  • Uniwersytet Lubecki,
  • Uniwersytet Stradiņša w Rydze,
  • Uniwersytet w Kłajpedzie,
  • Uniwersytet Wileński.

Budżet całkowity projektu – 50.000 EUR
Dofinansowanie z EFRR – 42.500 EUR
Budżet Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Partner nr 5) – 3.500 EUR (w tym 2.975 EUR z EFRR)
Okres realizacji projektu: 25 maj 2017 r. – 30 listopad 2018 r.