VIII Krajowa Konferencja Bioindykacyjna

StartUczelniaKalendarium wydarzeńVIII Krajowa Konferencja Bi...

VIII Krajowa Konferencja Bioindykacyjna

obraz_konferencja.JPG

VIII Krajowa Konferencja Bioindykacyjna już od kilku lat stanowi forum wymiany doświadczeń oraz umożliwia prezentację najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu szeroko rozumianych zagadnień związanych z wykorzystaniem metod biologicznych w ocenie stanu różnych elementów środowiska (wody, gleby i powietrza). Tematyka konferencji pozwala na integrację środowisk naukowych zainteresowanych bioindykacją oraz praktyków wykorzystujących metody bioindykacyjne. Zaproszenie kierujemy do ośrodków naukowych i instytutów badawczych, instytucji związanych z ochroną środowiska, a także przedstawicieli przemysłu odpowiedzialnych za jakość wody i ścieków.

Więcej informacji na stronie bioindykator.pl

Organizatorami Konferencji są: Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii, Zakład Toksykologii Środowiska GUMed oraz TIGRET Sp. z o.o.

Czas i miejsce:

18-20.04.2018

9-16

Kraków (hotel EVA)