Jubileusz 70-lecia Gdańskiej Stomatologii, Międzynarodowa Konferencja Na...

StartUczelniaKalendarium wydarzeńJubileusz 70-lecia Gdańskie...

Jubileusz 70-lecia Gdańskiej Stomatologii, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Onkologia we współczesnej stomatologii"

Serdecznie zapraszamy na Jubileusz 70-lecia Gdańskiej Stomatologii Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową ’’Onkologia we współczesnej stomatologii’’.

Wydarzenie odbędzie się 28 maja br. w budynku Atheneum Gedanense Novum w Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza (Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk).

Wykłady wygłoszą:

  • prof. dr hab. n. med. Stanisław Majewski, Uniwersytet Jagielloński, “Początki stomatologii w Polsce”
  • prof. dr hab. n. med. Barbara Adamowicz-Klepalska, “70-lecie gdańskiej stomatologii”
  • prof. dr hab. n. med. Janusz Limon, Gdański Uniwersytet Medyczny, “Wady rozwojowe i choroby genetyczne człowieka w sztuce”
  • prof. Barbara Jereczek-Fossa, University of Milan, European Institute of Oncology, “Innovation and personalisation in head and neck oncology”
  • prof. Fausto Chiesa, European Institute of Oncology, Milan, “Transoral robotic surgery in head and neck cancer”
  • dr Mohssen Ansarin, European Institute of Oncology, Milan, “Management of tongue cancer”
  • mgr Danuta Lichosik, European Institute of Oncology, Milan, “Wpływ praktyki pielęgniarskiej na zmianę zachowań pacjenta w onkologicznym procesie terapeutycznym”
  • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, dr hab. n. med. Jan Krzysztof Pietruski, Praktyka Stomatologiczna Małgorzata i Jan Pietruscy w Białymstoku “Implantologia wczoraj i dziś”

Za udział w wydarzeniu będą przyznawane punkty edukacyjne.

Jednocześnie informujemy, że termin nadsyłania streszczeń upływa dnia 20.04.2018 r.

Po dokonaniu rejestracji elektronicznej prace należy zgłaszać w języku polskim i języku angielskim. Dopuszczalna liczba słów w streszczeniu, z wyłączeniem tytułu, nazwisk i imion autorów oraz afiliacji, wynosi 1000 słów (500 słów dla części w języku polskim i 500 słów dla części w języku angielskim).

Dodatkowe informacje dotyczące Konferencji dostępne są pod poniższym linkiem: chirurgiastomatologiczna.gumed.edu.pl
oraz na naszym Facebooku: facebook.com/events/367248007018370/

Czas i miejsce:

28.05.2018

8:30-19:30

Atheneum Gedanense Novum, Audytorium im. prof. Narkiewicza