Studentka GUMed w gronie najlepszych żaków na Pomorzu

Studentka GUMed w gronie najlepszych żaków na Pomorzu

25.01.2018

Izabela Kotlewska
Izabela Kotlewska

Izabela Kotlewska, studentka II roku kierunku lekarskiego otrzymała stypendium od marszałka województwa pomorskiego. Uroczysta gala odbyła się 24 stycznia br.

Decyzję o przyznaniu stypendiów podjął Zarząd Województwa Pomorskiego pod koniec ubiegłego roku. Wysokość pomocy finansowej to 380 zł. Pieniądze będą wypłacane przez 9 miesięcy w roku akademickim 2017/2018. W sumie kwota nagród dla najlepszych 38 studentów to blisko 130 tys. zł.

O stypendium ubiegało się 51 osób. Musiały uzyskać średnią ocen nie mniejszą niż 90 proc. średniej możliwej do zdobycia na danym kierunku. Kolejne kryterium to specjalne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Poza tym trzeba było kształcić się na studiach pierwszego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich lub studiach drugiego stopnia. Kandydat musiał być także mieszkańcem województwa pomorskiego. Ostatecznie komisja stypendialna zdecydowała o przyznaniu 38 wyróżnień.

Więcej informacji na stronie pomorskie.eu.