Dr hab. Marcin Hellmann członkiem "Klubu 30" PTK

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2016/2017Dr hab. Marcin Hellmann czł...

Dr hab. Marcin Hellmann członkiem "Klubu 30" PTK

29.09.2017

KLUB_30_PTK.jpg

Podczas XXI Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który się odbył w dniach 21-23 września br. w Katowicach dr hab. Marcin Hellmann z Zakładu Diagnostyki Chorób Serca II Katedry Kardiologii GUMed został przyjęty do „Klubu 30” PTK.

„Klub 30” zrzesza grono wybitnych młodych kardiologów działających w ramach struktury Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest organizacją z wielkimi tradycjami, działającą aktywnie zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Klub powstał w 1994 roku z inicjatywy prof. Leszka Ceremużyńskiego jako forum integracji dla młodych polskich kardiologów, którzy osiągnęli znaczący międzynarodowy sukces naukowy przed 40 rokiem życia i publikują prace w recenzowanych pismach z listy filadelfijskiej. Współzałożycielem i pierwszym przewodniczącym „Klubu 30” był prof. Krzysztof Narkiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed.

Głównym celem działania „Klubu 30” jest integracja środowiska młodych polskich kardiologów w sferze prowadzonych badań naukowych, dzielenie się inspirującymi i pomysłami badawczymi. Najbliższe lata mają być poświęcone głównie integracji naukowej poprzez aktywne, skoordynowane prowadzenie badań międzyośrodkowych oraz tworzeniu nowych szans rozwoju dla nowych pokoleń kardiologów w Polsce i za granicą.