Odszedł prof. Andrzej Kopacz

Odszedł prof. Andrzej Kopacz

26.09.2017

prof. dr hab. Andrzej Kopacz
prof. dr hab. Andrzej Kopacz

Z wielkim smutkiem informujemy, że 25 września 2017 zmarł

prof. dr hab. Andrzej Kopacz

profesor zwyczajny, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej AMG w latach 1986-2008. Wyróżniony wieloma odznaczeniami, w tym Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Zasłużonemu AMG.

Msza św. żałobna zostanie odprawiona 30 września 2017 w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3B, Gdańsk-Wrzeszcz) o godzinie 11:00. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się tego samego dnia o godzinie 12:30 na Cmentarzu Srebrzysko.Profesor Andrzej Kopacz urodził się 26 grudnia 1939 roku w Strzemieszycach (obecnie dzielnica Dąbrowy Górniczej). W 1963 roku ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1965 roku został zatrudniony jako asystent w II Klinice Chirurgicznej AMG, gdzie w 1968 roku uzyskał specjalizację I stopnia w zakresie chirurgii ogólnej. Od 31 stycznia 1970 roku pracował w utworzonym, w ramach Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Instytutu Chirurgii, w samodzielnym Oddziale Chirurgii Onkologicznej. W 1971 roku otrzymał stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy „Wartość limfografii w praktyce klinicznej”. Rok później zrobił specjalizację II stopnia w zakresie chirurgii ogólnej. W latach 1973 i 1976 przebywał na stażach szkoleniowych w Instytucie Onkologii w Warszawie. W 1977 roku uzyskał specjalizację II stopnia w zakresie chirurgii onkologicznej. W 1983 roku nadano mu stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. „Możliwości wczesnego wykrywania raka sutka za pomocą badania fizykalnego i termografii płytowej w badaniach masowych”. W roku następnym otrzymał nominację na stanowisko docenta. W latach 1984-1991 pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Chirurgii. Od 1 października 1986 roku do 2008 roku kierował utworzoną 1 sierpnia 1981 roku Kliniką Chirurgii Onkologicznej. W 1991 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1995 roku tytuł profesora.

Dorobek naukowy profesora Andrzeja Kopacza obejmuje ponad 313 publikacji, w tym wiele prac oryginalnych i kazuistycznych. Profesor był redaktorem i współautorem podręcznika pt. „Zakres chirurgii onkologicznej”, który ukazał się nakładem działu wydawnictw Akademii Medycznej w Gdańsku. Ponadto napisał rozdziały dotyczące czerniaka złośliwego skóry w dwóch podręcznikach dla studentów i lekarzy z dziedziny chirurgii ogólnej. Był członkiem Komitetów Naukowych czasopism „Nowotwory Journal of Oncology” i „Videochirurgia”, a w latach 1996-2008 członkiem Niezależnej Komisji Bioetycznej przy AMG.

Profesor Kopacz był wybitnym chirurgiem-onkologiem. W znacznym stopniu przyczynił się do wprowadzenia w Polsce skojarzonych metod leczenia raka przełyku. Pionierskim osiągnięciem było wprowadzenie w 1995 roku hipertermicznej chemioperfuzji w leczeniu zaawansowanego czerniaka złośliwego i mięsaków tkanek miękkich, umiejscowionych na kończynach, przy użyciu krążenia pozaustrojowego. W 1999 roku, wykorzystując doświadczenia w leczeniu czerniaka, zespół pod Jego kierunkiem wykonał po raz pierwszy w Polsce hipertermiczną chemio perfuzję jamy otrzewnej w rozsianym raku jelita grubego, a w 2000 roku w rozsianym raku żołądka. Był niekwestionowanym autorytetem w rozpoznawaniu i leczeniu raka piersi. Od 1995 do 2001 roku był konsultantem wojewódzkim w zakresie chirurgii onkologicznej. Wiele miejsca w aktywności zawodowej Profesora zajmowała dydaktyka. Pod Jego kierunkiem specjalizację z chirurgii ogólnej uzyskało 19 lekarzy, a specjalizację z chirurgii onkologicznej 19 lekarzy. Profesor Kopacz był promotorem 7 przewodów doktorskich oraz opiekunem 3 habilitacji. Ponadto recenzował wiele prac doktorskich i habilitacyjnych. Uczestniczył w zjazdach krajowych i zagranicznych. Brał czynny udział w organizacji 2 zjazdów Sekcji Chirurgii Onkologicznej w Gdańsku w 1991 (czerniak złośliwy skóry) i 1994 roku (rak piersi). Jest współzałożycielem „Gdańskiego Towarzystwa Stomijnego” oraz „Gdańskiego Klubu Amazonek”. Aktywnie uczestniczył w pracach licznych krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym Towarzystwa Chirurgów Polskich (członek Zarządu Głównego 1995-2001), Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz Sekcji Viscerosyntezy TChP, Polskiego Klubu Proktologii, Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO) i Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Endoskopowej (EAES). W 2001 roku podczas uroczystego Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich w Warszawie otrzymał godność Członka Honorowego. Był odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Zasłużonemu AMG.

Pracownicy Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego