Podsumowanie I polsko-belgijskiego seminarium oto-radiologicznego

Podsumowanie I polsko-belgijskiego seminarium oto-radiologicznego

26.09.2017

Nowoczesna diagnostyka radiologiczna chorób ucha i kości skroniowej była tematem przewodnim pierwszego polsko-belgijskiego seminarium oto-radiologicznego. Wydarzenie odbyło się 23 września br. w sali wykładowej im. prof. Zdzisława Kieturakisa w Centrum Medycyny Inwazyjnej. Organizatorami przedsięwzięcia były: Katedra i Klinika Otolaryngologii, II Zakład Radiologii GUMed, Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów, Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne oraz Europejski Instytut Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi przy Klinice Otolaryngologii Sint-Augustinus w Antwerpii (Belgia). Patronat naukowy nad konferencją objął rektor GUMed prof. Marcin Gruchała.

Uroczystego otwarcia seminarium dokonał prof. dr hab. Jerzy Kuczkowski. Na zebranie przybyło liczne grono otolaryngologów i radiologów z całej Polski. Głównymi prelegentami na zebraniu naukowym byli najwybitniejsi specjaliści z zakresu diagnostyki i leczenia chorób uszu. Postęp w diagnostyce tych chorób nastąpił dzięki wprowadzeniu nowoczesnych metod obrazowania opartych o badania rezonansem magnetycznym, spiralnej wielorzędowej tomografii komputerowej (multidetector computed tomography) i tomografii komputerowej wiązki stożkowej (cone beam computed tomography). Metody te są obecnie stosowane w niektórych klinikach w Polsce.

Na uwagę zasługują sylwetki zaproszonych gości: prof. dr. Erwin Offeciers – były kierownik Kliniki Europejskiego Instytutu ORL-HNS, otorynolaryngolog, członek Królewskiego Belgijskiego Towarzystwa Otolaryngologów, przedstawiciel europejski IFOS, współzałożyciel i dyrektor Programu Implantów Ślimakowych w Antwerpii – A. Z. Sint-Augustinus, sekretarz Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń ORL (IFOS) oraz prezes Europejskiej Akademii Otologii i Neurotologii czy prof. Jan Casselman – profesor nadzwyczajny radiologii Uniwersytetu w Gandawie, prezes Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego (ESHNR), dziekan Wydziału Medycyny i Nauk o Zdrowiu.

Dwa pierwsze wystąpienia naukowe dotyczyły obrazowania niedosłuchu przewodzeniowego u chorych z niezmienioną błoną bębenkową oraz niedosłuchu czuciowo-nerwowego. Co ciekawe, było prowadzone równocześnie przez profesorów Offeciersa i Casselmana. Stworzyło to rewelacyjne warunki do wymiany poglądów oraz możliwości współpracy przedstawicieli tych dwóch specjalności medycznych na polu otiatrii – działu medycyny zajmującego się chorobami uszu. Poruszano problemy wynikające z niedostatecznego obrazowania takich chorób ucha jak otoskleroza, zespół poszerzonego wodociągu przedsionka, przetok na kanałach półkolistych, guzy nerwu słuchowego, zespół Mondiniego. Kolejna z prezentacji, przedstawiona przez prof. Casselmana dotyczyła obrazowania nerwów czaszkowych. Kolejny z wykładów prowadzonych przez prof. Offeciersa traktował o roli obrazowania w diagnostyce i leczeniu perlakowego zapalenia ucha. Temat ten wywołał żywą dyskusję i zainteresowanie wśród uczestników sympozjum. Dr Andrzej Żarowski – kierownik Kliniki Otolaryngologii Europejskiego Instytutu Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersytetu Sint-Augustinus – przedstawił referat na temat diagnostyki obrazowej i leczenia chirurgicznego chorób narządu przedsionkowego, w tym o unikatowej metodzie rozpoznawania choroby Méniére’a i przetok na kanale półkolistym górnym oraz przedstawił autorską metodę chirurgiczną obliteracji tego kanału. Wśród pozostałych prezentacji mogliśmy zobaczyć i usłyszeć inne prezentacje z Gdańska, m. in. dr Karoliny Markiet z zespołu prof. Edyty Szurowskiej o obrazie radiologicznym ucha operowanego i dr. Tomasza Nowickiego na temat obrazowania w otosklerozie, gdzie w dyskusji poruszono temat możliwości wykonywania badań MRI głowy u chorych z wszczepionymi protezami strzemiączka i implantami ślimakowymi. Każdy uczestnik Seminarium otrzymał imienne zaświadczenie, na podstawie którego uzyskał 5 punktów edukacyjnych. W sympozjum brali udział uczestnicy z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i z Antwerpii. Uczestnicy wysoko ocenili poziom naukowy seminarium, a przewodniczący komitetu organizacyjnego prof. Jerzy Kuczkowski wyraził opinię, że z pewnością nie jest to ostatnie w takim gronie spotkanie naukowe.