Za nami III kurs chirurgii ucha i kości skroniowej w GUMed

Za nami III kurs chirurgii ucha i kości skroniowej w GUMed

26.09.2017

Nowoczesne techniki operacyjne, wiele godzin praktycznych ćwiczeń, a także doświadczona kadra naukowa. Trzeci kurs chirurgii ucha i kości skroniowej odbył się w dniach 20-22 września br. w Klinice Otolaryngologii przy współpracy z Zakładem Anatomii Klinicznej oraz Zakładem Medycyny Sądowej GUMed. W zajęciach uczestniczyło 27 lekarzy z całej Polski, m in. z Warszawy, Olsztyna, Łodzi, Wrocławia, Katowic, Elbląga, Lublina, Białegostoku i Siedlec oraz grupa asystentów z Kliniki Otolaryngologii.

Kurs był przeznaczony dla lekarzy otolaryngologów, którzy chcieli doskonalić najnowsze metody leczenia chorób uszu oraz techniki operacyjne stosowane w otiatrii. Organizatorami kursu byli: prof. J. Kuczkowski, doc. T. Przewoźny, dr W. Sierszeń, dr D. Tretiakow, dr W. Brzoznowski, dr D. Stodulski, lek. A. Molisz z Kliniki Otolaryngologii, doc. Adam Kosiński z Zakładu Anatomii Klinicznej oraz doc. Michał Kaliszan z Zakładu Medycyny Sądowej. Program kursu był niezwykle bogaty i absorbujący. Zajęcia poranne i wczesnopopołudniowe prowadzono w Klinice Otolaryngologii w Centrum Medycyny Inwazyjnej, gdzie uczestnicy kursu mogli obserwować transmitowane z bloku operacyjnego operacje otologiczne (live surgery). W czasie trwania kursu zoperowano 9 pacjentów z różnymi chorobami ucha. Wykonano między innymi operację wszczepienia implantu ślimakowego Neuro Zti, tympanoplastyki, stapedektomię. W szczegółach przedstawiono technikę operacji perlaka ucha środkowego z obliteracją jamy po mastoidektomii materiałem autogennym (ang. BOT-bone obliteration technique), tympanotomię tylną w przypadku przyzwojaka niechromochłonnego jamy bębenkowej oraz petrosektomię boczną wykonywaną z powodu zaawansowanego procesu chorobowego wywołanego perlakiem ucha. W godzinach popołudniowych i wieczornych prowadzono ćwiczenia operacji chirurgicznych ucha na preparatach kości skroniowej w salach ćwiczeniowych Zakładu Anatomii i Neurobiologii w Collegium Biomedicum. Każdemu uczestnikowi zapewniono preparaty kości skroniowej, zestaw narzędzi do mikrochirurgii ucha, mikroskop operacyjny, ssak, wiertarkę oraz podręcznik chirurgii ucha. Przygotowano 12 doskonale wyposażonych stanowisk operacyjnych, przy których technikę frezowania kości skroniowych ćwiczyło jednocześnie 24 lekarzy. W ciągu 3 dni kursu, poświęcono ponad 12 godzin zadaniom praktycznym pod opieką doświadczonych otochirurgów. Pozwoliło to na wykonanie przez każdego uczestnika wielu typów operacji usznych, takich jak: paracenteza z założeniem drenika wentylacyjnego, tympanotomii śródprzewodowej, mobilizację strzemiączka i stapedektomię, założenie protezki strzemiączka, założenie elektrody implantu ślimakowego do okienka ślimaka, ossikuloplastykę, mastoidektomię, tympanotomię tylną, labiryntektomię czy dekompresje nerwu twarzowego. Zorganizowano pokaz użycia protezek zastępujących kosteczki słuchowe tzw. pasywne implanty ucha. Tak jak w poprzednich edycjach kursu, organizatorzy zaprosili do udziału czołowych europejskich otochirurgów: prof. Kazimierza Niemczyka, kierownika Kliniki Otolaryngologii w Warszawie oraz dr Andrzeja Żarowskiego, kierownika Kliniki Otolaryngologii Europejskiego Instytutu Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Sint-Augustinus w Antwerpii. Niektóre z operacji usznych przeprowadził kierownik naukowy kursu prof. Jerzy Kuczkowski. W trakcie zajęć w Klinice Otolaryngologii, u każdego kursanta istniała możliwość bezpłatnego wykonania indywidualnych ochronników słuchu, z czego uczestnicy chętnie skorzystali. Podczas ćwiczeń w Zakładzie Anatomii i Neurobiologii zaprezentowano najnowsze techniki wizualizacji 3D w chirurgii ucha i nosa. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni powodu bogatego programu kursu, otrzymali certyfikaty ukończenia kursu chirurgii ucha i kości skroniowej, uzyskując aż 31 punktów edukacyjnych. Według opinii uczestników kurs był bardzo dobrze przygotowany i przeprowadzony. Organizatorzy biorą pod uwagę bardzo duże zainteresowanie środowiska lekarskiego prowadzonym szkoleniem i planują kolejną edycję kursu w przyszłym roku.