O chromatografii rozmawiano w Sopocie

O chromatografii rozmawiano w Sopocie

25.09.2017

Ponad 300 uczestników z 25 krajów, głównie z Polski, Czech, Niemiec, Hiszpanii, Chin, Stanów Zjednoczonych, Francji, Japonii, Australii, Belgii i Litwy gościło w Sopocie w dniach 10-13 września br. Powodem były dwa wydarzenia odbywające się równolegle: 24th International Symposium on Electro- and Liquid Phase- Separation Techniques (ITP2017) oraz XI Polska Konferencja Chromatograficzna. Oba przedsięwzięcia zorganizowane zostały przez zespół Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego z OML i były objęte patronatem rektora GUMed prof. Marcina Gruchały.

Hasłem przewodnim konferencji było “Chromatografia w farmacji i bioanalizie”, a tematyka naukowa zorientowana była głównie na zastosowaniu technik separacyjnych, a w szczególności chromatografii i elektroforezy kapilarnej w analizach farmaceutycznych, biomedycznych, środowiskowych oraz toksykologicznych. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania 7 wykładów plenarnych, 47 wykładów sesyjnych, 18 wystąpień ustnych oraz 21 prezentacji wygłoszonych przez młodych naukowców. Zaprezentowano również 153 komunikaty w formie plakatów. Podczas konferencji przyznano nagrody za najlepsze wystąpienia ustne w sesjach młodych naukowców oraz za najlepsze prezentacje plakatowe. Laureatami w konkursie na najlepsze wystąpienie ustne zostali: Oliver Höcker z Aalen University (Niemcy) za prezentację pt.: „Nano flow CE-ESI-MS interfacing: Systematic comparison study demonstrates improved robustness and high sensitivity” oraz Angelina Rosiak z Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej za prezentację pt.: „Badania pozostałości organicznych w próbkach archeologicznych z wykorzystaniem chromatografii gazowej łączonej ze spektrometrią mas”. W konkursie na najlepsze prezentacje posterowe zwyciężyły: Zuzana Bilkova z University of Pardubice (Czechy) za plakat pt.: „Highly selective isolation of tryptic phosphopeptides from the Jurkat T-cell lysate by novel nanomaterial, e.g. TiO2 nanotubes decorated by Fe3O4 nanoparticles”, Katarzyna Macur z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG I GUMed za plakat pt.: „Impact of ion library preparation on label-free quantitative proteomic analysis of human breast tissue and tumor samples using microLC-SWATH-MS” oraz Małgorzta Patejko z Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki GUMed za plakat pt.: „Paraffin embedded tissue as a novel matrix in metabolomics study: optimization of metabolite extraction method”. Fundatorem nagród były: Polpharma, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, wydawnictwo Springer oraz czasopismo „Laboratorium”. W organizacji obu konferencji istotne było również wsparcie otrzymane ze środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (DUN) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznane przez prof. Tomasza Bączka, prorektora ds. nauki GUMed. Połączenie dwóch prestiżowych konferencji z pewnością pozwoliło na wymianę doświadczeń, nawiązanie kontaktów oraz współpracy z wybitnymi naukowcami z kraju i ze świata, co w przyszłości może zaowocować innowacyjnymi projektami badawczymi.