O medycynie nurkowej i hiperbarycznej w Rawennie

O medycynie nurkowej i hiperbarycznej w Rawennie

19.09.2017

Za nami coroczna konferencja European Underwater & Baromedical Society (EUBS). Spotkanie poświęcone medycynie hiperbarycznej odbyło się w Rawennie w dniach 13-16 września br. Na zaproszenie prezesa EUBS dr. Jacka Kota z Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni i kierownika Kliniki Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego GUMed na spotkaniu wystąpił dr Enoch Huang z USA – prezes Undersea and Hyperbaric Medicine Society (UHMS). Amerykański naukowiec przedstawił standardy postępowania klinicznego (Clinical Practice Guidelines) w zakresie medycyny hiperbarycznej opracowywane obecnie w Stanach Zjednoczonych. Warto zwrócić uwagę, że zastosowana tam metodyka pracy oparta o dowody kliniczne (EBM) oceniane pod kątem ich jakości naukowej (system GRADE) wykorzystuje te same narzędzia, które w Europie pojawiły się już rok wcześniej podczas opracowywania listy wskazań do leczenia tlenoterapią hiperbaryczną (HBOT) (Szczegóły na stronie www.ncbi.nlm.nih.gov).

Zakres tematyczny konferencji EUBS obejmował nauki podstawowe (np. komórkowe i molekularne efekty HBOT, nowe eksperymentalne wskazania do leczenia HBOT (np. nieswoiste zapalenia jelita, łagodne urazy czaszkowo-mózgowe, wspomaganie radioterapii w leczeniu glejaków), zasady ewakuacji z długotrwałych wielotygodniowych ekspozycji hiperbarycznych w nurkowaniu zawodowym i wojskowym oraz organizację leczenia wielospecjalistycznego w skomplikowanych trudno gojących się ranach (np. w zespołach stopy cukrzycowej).

Dr Jacek Kot przedstawił stan medycyny hiperbarycznej w Europie od zasad szkolenia, poprzez stosowaną praktykę kliniczną, aż po porównanie kosztów sesji hiperbarycznych we wszystkich krajach europejskich w porównaniu do innych krajów świata. Wg tzw. „indeksu Big Maca” opublikowanego po raz pierwszy w czasopiśmie The Economist w 1986 roku umożliwiającego porównanie kosztów uwzględniających także miejscową siłą nabywczą pieniądza, najniższy koszt standardowej sesji HBOT refundowany przez narodowych płatników jest w Turcji i Japonii (odpowiednik 6 kanapek Big Mac), a najwyższy w Finlandii (odpowiednik około 180 kanapek). Koszt sesji HBOT w Polsce kształtuje się w okolicy mediany tej ceny w Europie (około 50 kanapek). Więcej informacji o zakończonej konferencji można znaleźć na stronie www.EUBS2017.org.

Kolejna konferencja EUBS odbędzie się we współpracy z analogicznym towarzystwem australijskim (SPUMS) i południowo-afrykańskim (SAHUMA) w Durbanie w RPA w dniach 23-29 września 2018 r. Szczegóły na stronie www.TriCon2018.org.