Prorektorzy kliniczni obradowali w GUMed

Prorektorzy kliniczni obradowali w GUMed

11.09.2017

Gdański Uniwersytet Medyczny był gospodarzem pierwszego spotkania prorektorów ds. klinicznych polskich uczelni medycznych. Obrady, które zorganizowano pod auspicjami Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, odbyły się 11 września br. i zgromadziły w GUMed przedstawicieli 10 z 11 rodzimych uczelni medycznych.

Tematem spotkania były kwestie związane z funkcjonowaniem szpitali klinicznych, doprecyzowaniem ich misji, jak również koordynowaniem ich prac w zakresie edukacji i badań naukowych. Ponadto prorektorzy dyskutowali o możliwościach rozwoju jakości świadczeń oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w leczeniu i zarządzaniu. Spotkanie służyło także przygotowaniu się uczelni medycznych, jako organów założycielskich szpitali klinicznych, do nowych wyzwań związanych z wchodzącą w życie tzw. ustawą o sieci szpitali.

Szpitale kliniczne są ważnym elementem systemu ochrony w Polsce. Zajmują się leczeniem wysokospecjalistycznym, przyjmując pacjentów z trudnymi do diagnozowania i leczenia chorobami. Szpitale kliniczne to także bardzo duże organizacje, które oprócz leczenia uczestniczą w edukacji przed- i podyplomowej lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników, fizjoterapeutów i pracowników innych zawodów medycznych.