Tajemnice z muzealnej półki

Tajemnice z muzealnej półki

9.09.2017

DSCN4055.JPG

Wrzesień – ostatni miesiąc uniwersyteckich wakacji, sesja młodych naukowców – dla tych, którym nie udało się zdać egzaminów w czerwcu, okres przygotowania do nowego roku akademickiego i wreszcie jesienny szczyt zjazdów i kongresów naukowych.

Dla Muzeum GUMed to również gorący czas przygotowania nowej wystawy. Już po raz dziesiąty zaprezentowana zostanie podczas uroczystości inauguracyjnych w pomieszczeniu Muzeum. W tym roku związana jest z jubileuszem siedemdziesięciu lat gdańskiej stomatologii uniwersyteckiej. W 1947 r. zapadła decyzja o podjęciu kształcenia stomatologów na Akademii Lekarskiej w Gdańsku w ramach samodzielnego Oddziału. Rok później naukę rozpoczęli pierwsi studenci stomatologii. Do dziś po całej Polsce, a być może w każdym zakątku świata można spotkać wykształconych w Gdańsku lekarzy stomatologów.

Na muzealnej półce przechowujemy wiele pamiątek związanych z tą jakże ważną dziedziną sztuki lekarskiej.

W czasach poprzedzających technologie cyfrowe, projektowanie i wytwarzanie pomocy naukowych było niekiedy zajęciem skomplikowanym, choć zapewne i stosunkowo intratnym. Niezależnie od poziomu kształcenia, nowoczesna dydaktyka posługiwała się arsenałem schematów i modeli. Ich wielość i liczba do dziś robią wrażenie.

Drewniana skrzynka ze szklaną pokrywą, o wymiarach 24×32 cm, wyprodukowana została w Berlinie, w wytwórni pomocy naukowych (Lehrmittelwerke Berlinische Verlagsanstalt G.M. b. H., Berlin N.W. 23). Zawiera woskowe modele przekrojów zębów, których miazga zaatakowana została przez różne choroby. Zęby są znaczenie powiększone, struktury anatomiczne w żywych kolorach, a widoczne ubytki przyprawiają o dreszcz niepokoju. Modele zębów wykonano z wosku, o czym informuje napis na odwrocie pojemnika, przestrzegający również przed ekspozycją na promienie słoneczne oraz wysoką temperaturę z grzejników.

Trudno jednoznacznie określić czas produkcji prezentowanej pomocy dydaktycznej. Natomiast najprawdopodobniej z późniejszego okresu pochodzą polskie podpisy pod modelami.

Pomoc naukowa została przekazana do Muzeum przez prof. Barbarę Adamowicz-Klepalską.