Global Health Working Group w ramach Światowej Akademii Młodych Uczonych

Global Health Working Group w ramach Światowej Akademii Młodych Uczonych

30.08.2017

Karaszewski_B_AMUPAN.JPG

Global Young Academy – Światowa Akademia Młodych Naukowców utworzyła w swoich strukturach Global Health Working Group, której celem jest opracowywanie rozwiązań dotyczących najważniejszych problemów zdrowia człowieka w odniesieniu do medycyny klinicznej, zdrowia publicznego i środowiskowego oraz socjologii medycyny podejmowanych z inicjatywy samej Akademii lub w następstwie prac prowadzonych przez WHO, G20 lub Komisję Europejską. Pierwszym liderem zespołu został prof. Bartosz Karaszewski, kierownik Katedry Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Global Young Academy (GYA) została utworzona w 2010 r. ze wsparciem IAP – Światowej Sieci Akademii Nauk skupiającej akademie nauk poszczególnych krajów (w tym Polską Akademię Nauk), Niemieckiej Narodowej Akademii Nauk – Leopldiny i Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk i Humanistyki w następstwie międzynarodowej inicjatywy podjętej na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. GYA, traktowana jako czołowy reprezentant młodszego pokolenia naukowców, na bieżąco współpracuje z najważniejszymi organizacjami kształtującymi politykę naukową na świecie, w tym UN Secretary General’s Scientific Advisory Board, IAP – the Global Network of Science Academies, Global Research Council, EU’s Joint Researc Center, ICSU – International Council for Science. W składzie Global Young Academy, ograniczonym do 200 miejsc dla przedstawicieli wszystkich nauk przyznawanych na podstawie cyklicznie organizowanych konkursów, zasiada obecnie trzech reprezentantów polskich instytucji naukowych.

Więcej informacji: globalyoungacademy.net