Projekt badawczy SCOPE w polskiej wersji

Projekt badawczy SCOPE w polskiej wersji

28.08.2017

FullSizeRender.jpg
IMG_6177.jpg

Dr Łukasz Balwicki z Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed uczestniczył w dniach 24-27 sierpnia br. w spotkaniu naukowym w Hongkongu. Spotkanie zorganizowała prof. Kara Chan z Hongkong Baptist University w ramach projektu badawczego pt. “Badanie włączenia społecznego oraz korzystania z internetu przez pacjentów korzystających z opieki psychiatrycznej w Polsce (SCOPE-P)”. Ma ono na celu odpowiedzieć na pytanie o możliwość stosowania skali włączenia społecznego do oceny tego zjawiska u osób, które mogą doświadczać wycofania z życia społeczeństwie. Posiedzenie miało na celu podsumowanie i wstępną analizę danych, które pochodziły z wywiadów przeprowadzonych wśród pacjentów poradni przy Klinice Psychiatrii Dorosłych GUMed, dzięki uprzejmości jej kierownika dr. hab. Wiesława J. Cubały. W projekt zaangażowani są dodatkowo prof. Peter Huxley z Bangor University (UK) oraz dr CHIU Yu Lung Marcus z City University of Hongkong.