Stypendium dla doktoranta GUMed

Stypendium dla doktoranta GUMed

25.08.2017

Certyfikat.jpg

Lekarz Michał Bohdan, doktorant z I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed, otrzymał stypendium Polish School of Medicine Memorial Fund, które obejmowało szkolenie z zakresu edukacji klinicznej Edinburgh Summer School in Clinical Education (ESSCE). Szkolenie zostało zorganizowane przez Uniwersytet w Edynburgu i odbywało się w dniach 14-18 sierpnia 2017 r. W trakcie kursu przedstawiono nowoczesne metody edukacji klinicznej zarówno studentów, jak i sposoby nauczania w ramach kształcenia podyplomowego.

Stypendium dla doktoranta było jednym z siedmiu stypendiów przyznanych dla najlepszych młodych naukowców z Polski zaangażowanych w edukację studentów medycyny. Polish School of Medicine Memorial Fund od wielu lat współpracuje z uczelniami medycznymi w Polsce i udziela finansowego wsparcia dla młodych naukowców z naszego kraju.