O żelazie w 2017 roku

O żelazie w 2017 roku

25.08.2017

Plakat_Fe_Polish_Iron_Club_DRUK222.jpg

W bieżącym roku nie brakuje wydarzeń naukowych poświęconych biologii żelaza. Po majowym 7th Meeting of the International BioIron Society (IBIS) na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles i po czerwcowym European Iron Club Meeting (EIC), który odbył się w Münster, przychodzi kolej na trzecie już Spotkanie Polskiego Klubu Biologii Żelaza (PKBŻ), które tym razem organizowane jest w Gdańsku, we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Ideą konferencji Polskiego Klubu Biologii Żelaza jest wymiana doświadczeń naukowych i integracja polskich grup badawczych zajmujących się zagadnieniami biologii żelaza w naukach podstawowych i klinicznych. Wzorem poprzednich spotkań organizatorzy chcą, aby i tegoroczne było przystępnym i przyjaznym forum dla młodych naukowców. Ponad połowa prezentacji będzie wygłaszana przez doktorantów lub młodych doktorów. Z drugiej strony, tradycją spotkań staje się organizacja sesji, w czasie których obszerne wykłady na wybrany temat z zakresu metabolizmu żelaza wygłaszają wybitni europejscy naukowcy. Tym razem wyborem tematycznym jest hepcydyna, jej biologiczne funkcje, mechanizm działania, regulacja jej ekspresji. Wykłady wygłoszą zaproszeni goście: Martina Muckenthaler z Uniwersytetu w Heidelbergu, organizatorka następnego spotkania IBIS w 2019 r., Hal Drakesmith z Uniwersytetu Oxford, przewodniczący EIC oraz Sophie Vaulont z Institut Cochin w Paryżu, która była świadkiem narodzin hepcydyny dla metabolizmu żelaza.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (sala C213-214) w dniach 15.09-16.09.2017 r.