Odwiedzili GUMed

Odwiedzili GUMed

22.08.2017

IMG_2952.JPG

W spotkaniu, które dotyczyło możliwości nawiązania współpracy na polu edukacyjnym wzięli udział: rektor GUMed prof. Marcin Gruchała, prezydent Polsko-Chińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Qu Daqing oraz dyrektor Biura Zarządu Izby Katarzyna Kąkol.