Studenci zdrowia publicznego założycielami ogólnopolskiej organizacji na...

Studenci zdrowia publicznego założycielami ogólnopolskiej organizacji naukowej

11.08.2017

logo_ispor.jpg

Wytężona praca naukowa i wyjazdy na konferencje połączone z prezentacją wyników badań zaowocowały już po roku działalności SKN GUMed „Ekonomika i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” sukcesem. Dzięki wsparciu międzynarodowego stowarzyszenia farmakoekonomicznego International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research studenci kierunku zdrowie publiczne powołali jedyne w Polsce i jedno z kilkunastu na świecie studenckie stowarzyszenie zajmujące się farmakoekonomiką – International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research Poland Student Chapter (ISPOR Poland Student Chapter). Opiekunem studentów jest dr Ewa Bandurska.

Do Stowarzyszenia dołączyli studenci z największych uczelni medycznych w Polsce – między innymi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Głównym celem ISPOR Poland Student Chapter jest prowadzenie wieloośrodkowych badań z zakresu farmakoekonomiki i HTA oraz rozpowszechnianie wiedzy o ekonomice zdrowia. Przynależność stowarzyszenia studenckiego do macierzystej organizacji ISPOR daje studentom wiele możliwości – mogą korzystać z materiałów zgromadzonych i publikowanych przez ISPOR, brać udział w organizowanych wydarzeniach – konferencjach, sympozjach, szkoleniach i warsztatach, jak również nawiązać kontakt i uczyć się od specjalistów z zakresu farmakoekonomiki z całego świata.

ispor.jpg