II Letnia Szkoła Preparatyki Anatomicznej za nami

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2016/2017II Letnia Szkoła Preparatyk...

II Letnia Szkoła Preparatyki Anatomicznej za nami

4.08.2017

Wiedza i umiejętności praktyczne są niezwykle ważne w zawodzie lekarza. Tak uważają uczestnicy II Letniej Szkoły Preparatyki Anatomicznej, która odbyła się w dniach 10.07-4.08 br. w GUMed.

W zajęciach obejmujących seminaria, wykłady i 120 godzin preparatyki anatomicznej udział wzięło 11 studentów z Uniwersytetu w Palermo wraz z opiekunem prof. Antonellą Marino Gammazzą. Zajęcia, w których wzięli udział członkowie Studenckiego Koła Naukowego zorganizowane były w Zakładzie Anatomii i Neurobiologii. Pod opieką dr. Jana Spodnika i dr. Sławomira Wójcika oraz współpracowników z Zakładu, uczestnicy Letniej Szkoły doskonalili swoje wiedzę w zakresie anatomii topograficznej i umiejętności w technikach preparacyjnych. Uczestniczyli również w wykładzie monograficznym dr hab. Mirosławy Cichorek oraz mieli okazję skonfrontować swoją wiedzę z potrzebami klinicznymi podczas wizyty w Zakładzie Diagnostyki Chorób Serca. Pobyt gości z Włoch to kolejny etap realizacji porozumienia o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy Gdańskim Uniwersytetem Medycznym a Uniwersytetem w Palermo. Zgodnie z zapewnieniami strony włoskiej, nie jest to ich ostatnia wizyta w Polsce.