Ośrodki hiperbaryczne pod okiem naukowca z GUMed

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2016/2017Ośrodki hiperbaryczne pod o...

Ośrodki hiperbaryczne pod okiem naukowca z GUMed

3.08.2017

JKot-photo.jpg

Dr hab. n. med. Jacek Kot, kierownik Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej, został zaproszony przez Agencję Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji (AOTMiT) do opracowania zasad pracy ośrodków hiperbarycznych oraz nowego modelu udzielania świadczeń w zakresie terapii hiperbarycznej w Polsce.

Zadania AOTMiT to m.in.:

  • opracowywanie raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej,
  • przygotowywanie analiz weryfikacyjnych Agencji w sprawie oceny leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego,
  • wydawanie opinii w sprawie projektów programów zdrowotnych ministrów i jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej informacji na temat działalności Agencji można znaleźć na aotm.gov.pl.