Badacz z GUMed pierwszym autorem rekomendacji Polskiego Towarzystwa Gine...

Badacz z GUMed pierwszym autorem rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

25.07.2017

dr hab. Jacek Sznurkowski
dr hab. Jacek Sznurkowski

Dr hab. Jacek Sznurkowski, adiunkt z Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej GUMed istotnie przyczynił się do powstania pierwszych krajowych zaleceń diagnostyki i leczenia raka endometrium, sromu, szyjki macicy oraz jajnika. Naukowiec jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Od wielu lat aktywizuje środowisko krajowych ginekologów, onkologów klinicznych i radioterapeutów, w kierunku wykonywania diagnostyki oraz planowania leczenia kobiet chorych na nowotwory złośliwe narządu rodnego zgodnie z obowiązującymi standardami. Opublikowane w czerwcu br. polskie rekomendacje, są nie tylko spójne z zaleceniami obowiązującymi w Europie i USA, ale zawierają dodatkowo nowatorskie narzędzie oceny efektywności leczenia onkologicznego jakim jest tzw. wzorcowy wskaźnik użycia poszczególnej metody terapeutycznej w procesie leczenia I rzutu (appropriate utility rate of surgery, radiotherapy, chemiotherapy). Porównanie wskaźników użycia metody ze wzorcem ma w przyszłości posłużyć Ministerstwu Zdrowia do oceny poprawności leczenia pacjentów w poszczególnych ośrodkach onkologicznych w ramach projektu opieki skoordynowanej.