Przedstawiciele GUMed w nowej inicjatywie młodych naukowców

Przedstawiciele GUMed w nowej inicjatywie młodych naukowców

25.07.2017

dafum1.jpg

Na mapie pokazującej inicjatywy doktorantów pojawiła się nowa organizacja – Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych (DFUM). Gospodarzem zjazdu założycielsko-wyborczego był Uniwersytet Medyczny w Łodzi, a wydarzenie odbyło się 22 lipca br. Gdański Uniwersytet Medyczny reprezentowali: Marta Cyman z Katedry i Zakładu Histologii i Mateusz Gliwiński z Zakładu Immunologii Klinicznej i Transplantologii.

Przedsięwzięcie ma na celu współpracę, integrację i reprezentowanie środowiska młodych naukowców z uczelni medycznych. Inicjatorem wydarzenia był obecny pełnomocnik Zarządu ds. Uczelni Medycznych Krajowej Reprezentacji Doktorantów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów doktorantów uczelni należących do Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM). Swoją obecnością wydarzenie uświetnił prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – prof. Tomasz Kostka oraz Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Na mocy uchwalonego Statutu członkami Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych zostały następujące uczelnie:

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy,
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 • Gdański Uniwersytet Medyczny.

Jednocześnie delegaci wybrali władze DFUM na dwuletnią kadencję:

 • przewodniczący – lek. Mateusz Kowalczyk, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • I wiceprzewodnicząca – mgr Anna Kuklińska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • II wiceprzewodniczący – mgr Wojciech Stemplowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Więcej informacji na temat nowej organizacji można znaleźć na oficjalnym profilu DFUM na facebook.com.