Naukowiec z GUMed prezesem Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczal...

Naukowiec z GUMed prezesem Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

24.07.2017

Nowe_profilowe_JMW_120517.jpg

Profesor Jacek M. Witkowski został nowym prezesem (kadencja 2017-2020) Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. Walne zebranie, na którym dokonano wyboru odbyło się 9 czerwca br. w Warszawie w ramach XVI Kongresu PTIDiK. W skład Zarządu Towarzystwa na nową kadencję weszli również: dr hab. Katarzyna Lisowska z Katedry i Zakładu Fizjopatologii jako sekretarz Zarządu Głównego, mgr Izabella Bzoma z Zakładu Patologii i Reumatologii Doświadczalnej jako skarbnik Towarzystwa, a także prof. Piotr Trzonkowski, kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej i Transplantologii GUMed jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej.