GUMed uzyskał finansowanie dla projektu Centrum Geriatrii

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2016/2017GUMed uzyskał finansowanie ...

GUMed uzyskał finansowanie dla projektu Centrum Geriatrii

19.07.2017

fot. Natalia Kłopotek-Główczewska
fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Nowy ośrodek ma poprawić i ulepszyć opiekę nad osobami starszymi. Seniorzy będą mieli łatwiejszy dostęp do specjalistycznego leczenia. Uroczyste podpisanie umowy z udziałem marszałków Wiesława Byczkowskiego i Mieczysława Struka oraz profesora Jacka Bigdy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się 31 lipca br.

Żyjemy w społeczeństwie, które się starzeje. Także na Pomorzu rośnie zapotrzebowanie na specjalistyczną opiekę nad osobami w wieku 65+. Odpowiedzią na to będzie nowoczesny ośrodek opieki nad osobami starszymi, którego powstanie jest planowane w dawnym Szpitalu Studenckim, położonym przy al. Zwycięstwa w Gdańsku. Centrum będzie integralną częścią Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK).

Realizacja projektu umożliwi rozwój nowych funkcji istniejących komórek organizacyjnych UCK, co pozwoli na zapewnienie wysokiej jakości opieki dla pacjentów geriatrycznych. Będą one realizowane przez interdyscyplinarny zespół lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, geriatrów, pulmonologów i kardiologów we współpracy z opieką socjalną i rodzinami chorych.

– Zależy nam na tym, by m.in. poprawić współpracę lekarza rodzinnego ze specjalistami, w tym geriatrą, kardiologiem i pulmonologiem. We wrześniu rozpoczną się prace nad opracowaniem optymalnych ścieżek opieki nad osobami w podeszłym wieku oraz systemu szkoleń dla personelu – zapowiada prof. Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia.

Cele projektu są zgodne z „Priorytetami dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa Pomorskiego” oraz Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Jego realizacja odpowiada na zidentyfikowane i rosnące potrzeby zdrowotne starzejącego się społeczeństwa, jak również stanowi podstawę do budowania i upowszechnienia kompleksowego systemu opieki nad chorym w wieku podeszłym.

Projekt Centrum Geriatrii ma kosztować blisko 12 mln zł, z czego ponad 10 mln zł stanowi unijna dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. W planie jest przystosowanie do potrzeb opieki geriatrycznej części budynku dawnego Szpitala Studenckiego. Za pozyskane środki zostanie zakupiony również sprzęt do rehabilitacji ruchowej, kardiologicznej i pneumonologicznej, a także narzędzia służące do teleopieki i monitoringu pacjentów w podeszłym wieku.