Praktykanci z Grodna w GUMed

Praktykanci z Grodna w GUMed

19.07.2017

Jak co roku, grupa 12 studentów Uniwersytetu Medycznego w Grodnie na Białorusi odbywa miesięczne praktyki na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Prof. Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia, prof. Zbigniew Gruca i Szymon Faliszewski, wiceprezydent Rotary Club Gdańsk-Sopot-Gdynia spotkali się ze studentami 18 lipca br. W tym roku studenci odbywają praktyki w klinikach Kardiologii; Chirurgii Onkologicznej; Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej; Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii; Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Dermatologii, Wenerologii i Alergologii. Bezpośrednią opiekę nad studentami sprawuje dr Walenty Adamonis, a ich pobyt jest możliwy dzięki wsparciu Rotary Club Gdańsk-Sopot-Gdynia.