Wydział Farmaceutyczny z dofinansowaniem NCBiR

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2016/2017Wydział Farmaceutyczny z do...

Wydział Farmaceutyczny z dofinansowaniem NCBiR

10.07.2017

mini_farm.jpg

Wniosek Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pt. “Interdyscyplinarny program studiów doktoranckich jako narzędzie kształcenia kadr dla nauki i gospodarki w obszarze profilaktyki i terapii chorób cywilizacyjnych” otrzymał ocenę pozytywną w zakończonym konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.02.00-IP.08.00-DOK/16 w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju POWER 2014-2020. Wysokość przyznanego dofinansowania to 1 921 311,90 PLN na okres 2018-2022. W ramach Projektu doktoranci z cyklu kształcenia 2018-2022 otrzymają dofinansowanie wyjazdów na szkolenia, udziału w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, jak też staży w renomowanych ośrodkach naukowych. Będą mieli również możliwość ubiegania się o dodatkowe stypendia naukowe oraz możliwość wzięcia udziału w interdyscyplinarnych szkołach letnich oraz zajęciach fakultatywnych z różnych obszarów wiedzy.