Wiceminister sportu w GUMed

Wiceminister sportu w GUMed

5.07.2017

Jarosław Stawiarski, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki odwiedził 4 lipca br. Gdański Uniwersytet Medyczny. W spotkaniu uczestniczyli: rektor prof. Marcin Gruchała, poseł na Sejm RP prof. Grzegorz Raczak, prorektor ds. klinicznych prof. Edyta Szurowska, prorektor ds. studenckich dr hab. Tomasz Smiatacz, dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Maria Dudziak i kanclerz Marek Langowski. Wiceminister Stawiarski zapoznał się bazą kliniczną i dydaktyczną Uczelni, ofertą edukacyjną oraz aktywnościami naukowców i kół studenckich GUMed. W krótkiej prezentacji rektor Gruchała przybliżył sukcesy naukowe i sportowe studentów, jak również omówił istotne plany inwestycyjne Uczelni. Nie zabrakło wizyty w uczelnianym Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, mieszczącym się na Wydziale Farmaceutycznym z OML.