Naukowiec z GUMed uczestnikiem Wound Care Congress (WCICT2017)

Naukowiec z GUMed uczestnikiem Wound Care Congress (WCICT2017)

3.07.2017

Manchester_2017.jpg

Dr hab. Jacek Zieliński, prof. nadzw. z Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej GUMed uczestniczył w kongresie „Wound Care: From Innovations to Clinical Trials”. Wydarzenie zorganizowane w Manchesterze przez profesora Amit Gefena z Tel Aviv University odbyło się w dniach 20-21 czerwca br. Pomimo, że był to pierwszy zjazd poświęcony zagadnieniom gojenia ran, zgromadzono wielu specjalistów między innymi inżynierii biomedycznej, chirurgii oraz przedstawicieli centrów badań ran z różnych kontynentów. W ciągu 2 dni odbyło się 8 sesji poświęconych takim zagadnieniom jak: czynniki ryzyka gojenia ran, nowe metody przyśpieszenia gojenia ran, badania kliniczne i nowoczesne metody ich leczenia, problemy infekcji, terapie przewlekłych owrzodzeń, profilaktyka oraz nowe technologie zapobiegające powikłaniom.

Dr hab. Jacek Zieliński w sesji plakatowej dotyczącej czynników ryzyka opóźnionego gojenia ran przedstawił wyniki leczenia ran u chorych leczonych z powodu nowotworów – „Assessing the impact of the removal of the umbilicus on the course of healing of surgical site in patients above 60 years of age treated for gastrointestinal cancers”. Wyniki kilkuletnich badań nad gojeniem ostrych ran chirurgicznych u chorych z nowotworami przyczyniły się do poznania zupełnie nowych czynników wpływających na procesy naprawcze po urazie chirurgicznym oraz stanowią podstawę do kontynuacji badań w zakresie nauk podstawowych i klinicznych.