Bardzo aktywni młodzi bromatolodzy z GUMed

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2016/2017Bardzo aktywni młodzi broma...

Bardzo aktywni młodzi bromatolodzy z GUMed

3.07.2017

członkowie_SKN_Bromatologia_podczas_spotkania_z_Panem_Profesorem_Piotrem_Szeferem.jpg
członkowie_SKN_Bromatologia_podczas_Pikniku_na_Zdrowie_2017.jpg

Rok akademicki zakończony więc najwyższy czas na podsumowania. Członkowie SKN Bromatologia mają się czym pochwalić jeśli chodzi o działalność w ciągu ostatnich miesięcy; zarówno od strony działalności naukowej, jak i profilaktycznej. Student V roku farmacji Adam Sadokierski na II Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie omówił rolę diety w zapobieganiu chorób cywilizacyjnych. Natomiast Marika Dudzicz (obecnie magister farmacji) na XII Konferencji „Chemia, geochemia i ochrona środowiska” w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie zaprezentowała poster dotyczący charakterystyki wybranych ogniw morskiego łańcucha pokarmowego. Studenci brali również czynny udział w XXIV Konferencji Naukowej Wydziału Farmaceutycznego GUMed oraz w Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. We wrześniu br. planują również uczestnictwo w XXIII Naukowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Krakowie.

W minionym roku akademicki członkowie SKN Bromatologia promowali również zasady zdrowego odżywiania, zdrowy styl życia i zajmowali się profilaktyką chorób cywilizacyjnych wśród najmłodszych. W ramach tej działalności zorganizowali cykl warsztatów w Szkole Podstawowej nr 52 w Gdańsku dla uczniów klas od IV do VI oraz przeprowadzili zajęcia dla najmłodszych z Przedszkola Sióstr Elżbietanek w Gdańsku. Studenci uczestniczyli również w organizowaniu Festiwalu Nauki i Zabaw w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gdańsku, odbywającego się na rzecz Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci.

Dodatkowo studenci SKN Bromatologia biorą corocznie czynny udział w akcjach promocyjnych GUMed, takich jak: Medyczny Dzień Nauki, Piknik na Zdrowie czy Dni Otwarte.

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Bromatologii działa od kilku lat. Obecnie zrzesza około 30 członków, studentów III, IV i V roku farmacji. Szczegółowe informacje o działalności organizacji można znaleźć na stronach: