O programach profilaktyki zdrowotnej

O programach profilaktyki zdrowotnej

3.07.2017

„Lokalne programy profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia w środowisku nauczania jako praktyczne formy realizacji Narodowego Programu Zdrowia na Pomorzu” to tytuł konferencji, którą 20 czerwca br. zorganizował Gdański Uniwersytet Medyczny i Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. W spotkaniu udział wzięli pracownicy uczelni wyższych, szkół wszystkich szczebli i administracji samorządowej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Główny Inspektor Sanitarny, Wojewoda Pomorski oraz Pomorski Kurator Oświaty. Patronem medialnym było współpracujące z naszą Uczelnią Radio Gdańsk.

Po otwarciu konferencji przez rektora prof. Marcina Gruchałę i szefa pomorskiego SANEPID-u Tomasza Augustyniaka uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wykładami i prezentacjami związanymi z realizacją programów profilaktycznych. Zbigniew Zawadzki z WSSE w Gdańsku przedstawił krajowe i lokalne inicjatywy Inspekcji adresowane do dzieci i młodzieży szkolnej, a Teresa Burczyk z Pomorskiego Kuratorium Oświaty opowiedziała o szkołach promujących zdrowie.

Gdański Uniwersytet Medyczny reprezentowali pracownicy Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej: dr Tadeusz Jędrzejczyk i dr Łukasz Balwicki. Dr Jędrzejczyk przedstawił krajowe i międzynarodowe doświadczenia z zakresu budowania koalicji i konieczności działań międzysektorowych na rzecz profilaktyki, natomiast dr Balwicki omówił metodologię skutecznych programów realizowanych w samorządach lokalnych.

Konferencja była okazją do przedstawienia swoich programów zarówno w formie sesji plakatowej, jak i prezentacji plenarnych. Wśród organizacji i instytucji znalazły się m.in. Gdański Ośrodka Promocji Zdrowia Fundacja „Gwiazda Nadziei”, twórcy kampanii społecznej „Rakoobrona” oraz Polskie Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej.

Konferencję zakończyła debata prowadzona przez redaktor Joannę Matuszewską z Radia Gdańsk. Oprócz prelegentów w dyskusji udział wzięli także: pomorski kurator oświaty dr Monika Kończyk, Tomasz Augustyniak (WSSE) i Paulina Metelska, na co dzień koordynująca realizowany przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne gdański program “6-10-14 dla Zdrowia”.

Uczestnicy podkreślali, że inicjatywa WSSE i GUMed jest niezwykle cenna ze względu na niewystarczającą wiedzę o podejmowanych inicjatywach oraz możliwościach merytorycznego wsparcia realizowanych w środowisku nauczania projektów na rzecz poprawy stanu zdrowia najmłodszego pokolenia.