Onkolodzy GUMed z wyróżnieniami

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2016/2017Onkolodzy GUMed z wyróżnien...

Onkolodzy GUMed z wyróżnieniami

29.06.2017

dr Marcin Skrzypski
dr Marcin Skrzypski
lek. Jacek Rutkowski
lek. Jacek Rutkowski

Dr Marcin Skrzypski i lek. Jacek Rutkowski z Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed zajęli pierwsze dwa miejsca za najlepsze doniesienia naukowe podczas XIII Konferencji Onkologicznej Państw Europy Środkowo-Wschodniej (13th Central European Oncology Congress), która odbyła się w dniach 21-24 czerwca br. w Opatiji (Chorwacja). Dotyczyły one immunologicznych aspektów raka płuca. Dr Marcin Skrzypski przedstawił doniesienie pt. „Prognostic value of NK and T-lymphocyte markers in operable non-small cell lung cancer (NSCLC)”. Celem jego badań była ocena rokowniczej ekspresji miRNA dla wybranych genów związanych z odpowiedzią immunologiczną: CTLA4, PD-1, PDL-1, PDL-2 i 11 genów z rodziny APOBEC. Materiał do badania stanowiły mrożone wycinki raka płuca pobrane od 110 chorych na raka płuca poddanych doszczętnej resekcji. Badanie wykazało, że tzw. niezapalny fenotyp raka płuca związany jest z wysokim ryzykiem rozsiewu, zwłaszcza do ośrodkowego układu nerwowego. Dr Jacek Rutkowski w swoim doniesieniu pt. „Peripheral blood CTLA-4() and PD-1() T-cells changes and their impact on overall survival after stereotactic body radiotherapy (SABR) for early stage non-small cell lung cancer (NSCLC)” przedstawił wpływ stereotaktycznej radioterapii przeprowadzonej u 99 chorych na raka płuca na ogólnoustrojową odpowiedź immunologiczną. W swoich badaniach, stanowiących część przygotowywanej rozprawy doktorskiej, wykazał, że radioterapia wywołuje znaczącą aktywację krążących limfocytów T, a wzrost liczby frakcji limfocytów Th-1 I PD-1 może być silnym korzystnym czynnikiem rokowniczym.