Nagroda dla naukowca z GUMed

Nagroda dla naukowca z GUMed

26.06.2017

Dyplom-page-001.jpg

Dr hab. Paweł Wiczling, prof. nadzw. z Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki GUMed został laureatem konkursu na najlepszy plakat przedstawiony w ramach „45th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques” – sympozjum odbywającego się w dniach 18-22 czerwca br. w Pradze. Konferencja zrzesza osoby wykorzystujące w swoich badaniach techniki oparte na wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Forum, które odbywa się corocznie zostało zapoczątkowane w Interlaken (Szwajcaria) w 1973 r.

Nagrodzone wystąpienie pt. „Analyzing chromatographic data using multilevel (hierarchical) models” jest przykładem wykorzystania modelowania statystycznego do analizy danych otrzymywanych w układach chromatograficznych i jest związane z realizacją grantu SONATA-BIS Narodowego Centrum Nauki.

Więcej informacji na temat tegorocznej konferencji można znaleźć na stronie www.hplc2017-prague.org.