Dyrektor naczelny UCK wybrany

Dyrektor naczelny UCK wybrany

23.06.2017

rektor_Gruchala_i_dyrektor_Kraszewski.jpg
rektor_GUMed_M._Gruchala_i_dyr._UCK_J._Kraszewski.jpg
Jakub_Kraszewski_UCK_w_Gdansku.JPG

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku ma nowego dyrektora naczelnego. Kandydaturę Jakuba Kraszewskiego, zarekomendowaną przez komisję konkursową, pozytywnie zaopiniował prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Umowę podpisano 23 czerwca br.

Jakub Kraszewski ma wieloletnie doświadczenie w pracy w ochronie zdrowia. Z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku związany jest od 2009 r., początkowo na stanowisku zastępcy dyrektora naczelnego ds. personalnych. Od listopada 2016 r. pełnił obowiązki dyrektora naczelnego UCK.

Jest absolwentem wyższych studiów prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył studia MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, studia podyplomowe z zakresu zarządzania kadrami w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Studium Kierowników Projektów Unijnych Agencji Rozwoju Pomorza. Odbył liczne kursy i szkolenia z zakresu HR, finansów i zarządzania jednostkami ochrony zdrowia.

Pracował jako wykładowca Podyplomowego Studium Zarządzania Kadrami na Politechnice Gdańskiej i w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej.

Jest doświadczonym doradcą w zakresie zmian systemowych i organizacyjnych, współpracy ze związkami zawodowymi i mediacji w sporze zbiorowym. Zaangażowany w działalność społeczną lokalnych związków i stowarzyszeń, w tym m.in. Regionalnego Centrum Wsparcia Społecznego w Gdyni, Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Pobrzeża Kaszubskiego oraz Stowarzyszenia MAMY więcej.