Doktorantka GUMed w Lubece

Doktorantka GUMed w Lubece

21.06.2017

zdjecie.jpeg

Mgr Katarzyna Gross-Issajewicz z Katedry Pielęgniarstwa GUMed uczestniczyła w Drugiej Edycji Letniej Szkoły Sieci Regionu Morza Bałtyckiego w Zindywidualizowanej Opiece Zdrowotnej, która odbyła się w dniach 7-8 czerwca 2017 r. w Lubece.

Sieć Regionu Morza Bałtyckiego w Zindywidualizowanej Opiece Zdrowotnej to multidyscyplinarna i ponadnarodowa sieć uniwersytecka, do której należą uczelnie z takich krajów jak Dania, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rosja oraz Szwecja. Nasz kraj reprezentowany jest przez Katedrę Pielęgniarstwa GUMed. Głównym celem organizacji jest wzmocnienie kształcenia na studiach doktoranckich, a także perspektyw rozwoju zawodowego młodych naukowców pośród krajów Sieci Regionu Morza Bałtyckiego. Kolejnym celem jest stworzenie nad Bałtykiem programu badawczego, dotyczącego zindywidualizowanej opieki zdrowotnej, opartego na multidyscyplinarnej współpracy.

Głównym celem Letniej Szkoły dla doktorantów było nie tylko zaprezentowanie swoich zamierzeń i wyników badań naukowych, ale także uzyskanie informacji zwrotnej od wykładowców oraz pozostałych doktorantów. Każdy z uczestników miał 15 minut na zaprezentowanie swoich planów naukowych oraz wyników badań, po czym odbywała się kilkuminutowa dyskusja. Każda z prac musiała zostać przedstawiona w jednej z następujących perspektyw – zindywidualizowanej opieki zdrowotnej, wrażliwości i bezbronności jednostek lub zaangażowania klienta w opiekę zdrowotną.

Spotkanie zostało zorganizowane w Instytucie Historii Medycyny i Badań Naukowych Uniwersytetu w Lubece. Po oficjalnym powitaniu uczestników – profesor Helena Leino-Kilpi z Wydziału Nauk Pielęgniarskich Uniwersytetu w Turku w Finlandii przedstawiła obszerny i inspirujący wykład dotyczący przyszłych wyzwań dla pielęgniarek badaczy. Następnie odbyły się dwie sesje warsztatowe dotyczące zaangażowania klienta w opiekę zdrowotną oraz zindywidualizowanej opieki zdrowotnej. W ramach drugiego tematu mgr Katarzyna Gross-Issajewicz przedstawiła pracę zatytułowaną Satysfakcja pacjenta z pielęgniarskiej opieki anestezjologicznej w perspektywie zindywidualizowanej opieki zdrowotnej, w której zawarła projekt przyszłych badań naukowych. Po prezentacji odbyła się krótka dyskusja, podczas której otrzymała cenne wskazówki, głównie od prof. Heleny Leino-Kilpi.

Kolejnym ważnym celem spotkania było wzmocnienie współpracy między krajami i stworzenie planów wspólnych badań oraz opcji finansowania.

Drugi dzień Szkoły rozpoczął się bardzo ciekawym wykładem profesora Andreasa Schradera z Instytutu Telematyki Uniwersytetu w Lubece, poświęconym nowoczesnym, inteligentnym środowiskom pracy w ochronie zdrowia. Ostatnie warsztaty dotyczyły opieki nad grupami pacjentów szczególnie narażonymi na zdążenia niepożądane.

Wszystkie wykłady były bardzo ciekawe i inspirujące, a dyskusje odbywały się w atmosferze serdeczności, równości i wsparcia. Możliwość przedyskutowania tematów nie tylko w trakcie zajęć, ale także w kuluarach nadała spotkaniu szczególnego charakteru. Kolejną możliwością do dzielenia się swoimi osiągnięciami, do poszukiwania wskazówek i inspiracji oraz uściślenia międzynarodowej współpracy naukowej doktorantów i nauczycieli będzie listopadowe spotkanie w Sztokholmie poświęcone postępom w badaniach naukowych w opiece zdrowotnej w krajach nadbałtyckich i północnoeuropejskich.